Druki dotyczące inwestycji:

Protokół końcowego rozliczenia finansowego zadania inwestycyjnego, remontu

Wniosek ROD o przyjęcie do planu inwestycji i remontów OZ PZD w Kaliszu

Wniosek zarządu ROD na walne zebranie członków PZD w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego/ remontowego

Uchwała walnego zebrania członków PZD w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego/ remontowego

Uchwała walnego zebrania członków PZD w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego

Wniosek zarządu ROD o przyznanie pożyczki z Funduszu Samopomocowego

Wniosek zarządu ROD o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD, będącego w dyspozycji KR PZD

Wniosek zarządu ROD o przyznanie dotacji na usunięcie zniszczeń w infrastrukturze ROD powstałych na skutek klęski żywiołowej