druki dotyczące przekazywania prawa użytkowania, nabycia działki i wypowiedzenia umów:

Wzór deklaracji członkowskiej - 23.03.2018

Wzór uchwały zarządu ROD w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem działkowca - 10.01.2018

ZAMIANA DZIAŁEK - 05.01.2018

Oświadczenie o odmowie zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki nr... - 14.12.2017

Oświadczenie o zatwierdzeniu przeniesienia prawa do działki nr... - 14.12.2017

Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki - 14.12.2017

Umowa przeniesienia prawa do działki - 14.12.2017

Prawo do działki według nowej ustawy - 01.07.2014

Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku - 25.06.2014

Wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki - 25.06.2014

Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu - 13.06.2014

Uchwała o wypowiedzeniu umowy zawartej z zarządem

Uchwała o wypowiedzeniu umowy przekształconej z mocy ustawy

Uchwała o wypowiedzeniu umowy zawartej w drodze przeniesienia praw

Ostateczne wezwanie do zapłaty

Wypowiedzenie

Umowa przeniesienia praw do działki - 14.02.2014

Umowa dzierżawy działkowej - 27.01.2014

Wzór deklaracji członkowskiej - 27.01.2014

Umowa darowizny działki