1.druki dotyczące przekazywania prawa użytkowania, nabycia działki i wypowiedzenia umów.

2.druki inwestycyjne

3.druki dotyczące konkursów

4.pozostałe druki

5. Wytyczne do wz 2022

6.Załącznik do uchwały WZ 2022

7.Wzory dokumentów WZ 2022

8. Uchwała zarządu w sprawie sprawozdania finansowego

9.Uchwała zarządu w sprawie przyjęcia preliminarza

10.Specyfikacja kont rozrachunkowych

11.Pismo z wykazem dokumentów

12.Oświadczenie księgowe

13. Protokół komisji rewizyjnej

14.Opinia komisji rewizyjnej

15.Formularz Wykaz nowych działkowców

16.Formularz wolne działki