Wzory dokumentów do przeprowadzenia walnych zebrań w 2020 roku

Wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych w sprawie przeprowadzania walnych zebrań w 2020 roku

Druki - wytyczne określające zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2020druki dotyczące przekazywania prawa użytkowania, nabycia działki i wypowiedzenia umów.

druki inwestycyjne

druki dotyczące konkursów

pozostałe druki
Archiwum druków i formularzy
Druki na walne zebranie spraw-wyborcze 2019 rok

Druki na Walne Zebranie Sprawozdawcze 2016 - obowiązkowe

Druki na Walne Zebranie Sprawozdawcze 2016 - fakultatywne

Druk I zebrania Komisji Rewizyjnej

Druk I posiedzenia Zarządu ROD


Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze 2016