P O L S K I      Z W I ˇ Z E K      D Z I A Ł K O W C Ó W
O k r ę g o w y     Z a r z ± d
w    K a l i s z u

ul. 3 – go Maja 3     62-800 Kalisz     tel. / fax. 627575200

Wykaz ogrodów w/g rejonów

Rejon Kalisz

Rejon Ostrów Wielkopolski

Rejon Jarocin

Rejon Pleszew

Rejon Krotoszyn

Rejon Kępno

Rejon Konin

Rejon Koło

Rejon Turek