Zdjęcia z IX zjazdu OZPZDAkcja protestacyjna w ogrodach podległych Okręgowemu Zarządowi PZD w Kaliszu

Uroczyste wsadzenie drzewka kongresowego

Zdjęcia z 8 zjazdu OZPZD

Konferencja przedkongresowa

Jubileusze ROD

Pokaz letniego cięcia drzew owocowych

Konferencja szkoleniowa w Marszewie