P O L S K I      Z W I Ą Z E K      D Z I A Ł K O W C Ó W
O k r ę g o w y     Z a r z ą d
w    K a l i s z u

ul. 3 – go Maja 3     62-800 Kalisz     tel. / fax. 627575200

12.04.2024
Relacja ze szkolenia ogrodniczego dla działkowców ROD „Relaks” w Koninie

Tuje i drzewa owocowe były przedmiotem spotkania działkowców ROD „Relaks” Konin z instruktorem ds. ogrodnictwa Okręgu w Kaliszu. Szkolenie na prośbę działkowców odbyło się na terenie ogrodu działkowego i w domu działkowca. Powodem wywołania tematu przez prezes ogrodu była obawa przed negatywnym wpływem tuj na uprawy owocowe.
Działkowcy poznali naturalne obszary występowania tych drzew na świecie.  Przyjrzeli się szerokiej ofercie szkółkarskiej różnych odmian proponowanych na żywopłoty, do uzupełnienia rabat i na solitery. Dowiedzieli się dlaczego tuje są tak popularne i jakie prawidłowo przeprowadzać zabiegi pielęgnacyjne (cięcie, nawożenie i nawodnienie). W kolejnej części poznali rośliny, które spełniają podobne funkcje i są drzewami rodzimymi. Przytoczono także różne opinie szkółkarzy i zielarzy na temat wpływu tuj na zdrowie człowieka. Podano preferowane ph gleby dla tuj, drzew i krzewów owocowych oraz polepszania warunków glebowych roślinom znajdującym się w bliskim sąsiedztwie żywotników. Działkowcy poznali także zależność ph na przyswajanie składników pokarmowych przez rośliny.
W kolejnej części omówiono ekologiczne metody walki z chorobami i szkodnikami drzew  oraz krzewów najczęściej znajdujących się na ogrodach. Pokazano także zdjęcia najpopularniejszych szkodników sadowniczych i podano rośliny odstraszające je oraz preparaty do wykonania oprysków.
Zaprezentowano także proponowane przez wydawnictwo Działkowiec materiały do nauki cięcia drzew i krzewów owocowych oraz udostępniono bezpłatne plakaty instruktarzowe. Chętni działkowcy zadawali pytania oraz dzielili się swoimi doświadczeniami po każdej części szkolenia.
Na sam koniec chętne osoby mogły skonsultować z instruktorem na swojej działce jak uformować cięciem rośliny jagodowe i sadownicze oraz jak przedłużyć życie starych drzew owocowych.