P O L S K I      Z W I Ą Z E K      D Z I A Ł K O W C Ó W
O k r ę g o w y     Z a r z ą d
w    K a l i s z u

ul. 3 – go Maja 3     62-800 Kalisz     tel. / fax. 627575200


22.11.2022
Czytajcie „działkowca”!
Na rynku pojawił się już grudniowy numer miesięcznika „działkowiec” – niezbędna lektura dla miłośników działek. W tym największym na rynku piśmie ogrodniczym znajdziecie m.in. świąteczne inspiracje oraz wiele innych aktualnych tematów przystających do specyfiki ogrodów działkowych. To również znakomita okazja na zamówienie pakietu rocznej prenumeraty „działkowca” – w bardzo atrakcyjnej cenie i z gwarancją bezpłatnej dostawy!. Więcej21.11.2022
XVI posiedzenie Krajowej Rady PZD
W dniu 17 listopada 2022 roku odbyło się XVI posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu uczestniczyła również Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Pani Maria Fojt, a ponadto prezesi Okręgów niebędący członkami Krajowej Rady PZD. Aktualną sytuację Związku spowodowaną przejściem pandemii, postępującą inflacją, co przekłada się na wzrost cen i ograniczenie możliwości finansowych działkowców, a także zaangażowania Związku i działkowców w działaniach prowadzących do upowszechniania wiedzy i promocji upraw warzyw na działkach w ROD omówił Prezes Związku.Więcej
10.11.2022
Tańszy prąd dla ROD - wzory wniosków
Ustawa z 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, umożliwia rozliczanie kosztów zużycia energii elektrycznej w ROD w 2023r. na korzystniejszych warunkach. Do pewnego poziomu rozliczenie zużycia energii nastąpi przy zastosowaniu cen z 2022 r. Więcej


10.11.2022
NOWE DOKUMENTY dot. programu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”
W związku z kontynuacją programu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, w wyniku, której 183 Rodzinne Ogrody Działkowe otrzymały granty i przystąpiły do realizacji programu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała Podręcznik Grantobiorcy przystosowany do programu.Więcej
08.11.2022
Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie realizacji programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” w ramach konkursu ogłoszonego przez ARiMR
Krajowy Zarząd PZD w dniu 8 listopada 2022 roku przeanalizował i omówił stopień realizacji programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” w ramach konkursu ogłoszonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ramach rozstrzygnięcia I, II i III tury konkursu za miesiące czerwiec, lipiec i sierpień ARiMR zakwalifikował 183 Rodzinne Ogrody Działkowe będące w strukturach PZD i przyznał granty na łączną kwotę 17 380 805,93.Więcej

02.11.2022
Prąd dla ROD - sukces w Sejmie
 Po miesiącu starań ze strony PZD, Sejm przyjął senacką poprawkę i uchwalił ważną dla działkowców nowelizację ustawy w sprawie opłat za prąd. Dzięki temu w 2023r działkowcy faktycznie uzyskają prawo do rozliczenia części opłat za prądwg cen z 2022 r. Nowelizacja zainicjowana przez PZD, to nie tylko ulga dla kieszeni działkowców. To również większa pewność, że w 2023 r. ogrody będą nadal zielone.Więcej
28.10.2022
Senat: Kolejne poprawki do ustawy o maksymalnych cenach energii
Objęcie ustawą o maksymalnych cenach energii m.in. prywatnej służby zdrowia, samorządowych lotnisk czy ogrodów działkowych - przewidują kolejne poprawki do ustawy, które w środę zgłosili senatorowie. Jedna z nich obniża pułap maksymalnych cen prądu do 450 i 600 zł. W środę senatorowie debatowali nad ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. W związku ze złożeniem kolejnych poprawek ustawa została odesłana ponownie do komisji.Więcej
27.10.2022
Prąd w ROD, nowelizacja jest konieczna
Bez pilnej nowelizacji ustawy, całkiem realne jest, że wiosną 2023r. działkowcom z większości ogrodów w Polsce zagrozi odcięcie dostaw energii. Co więcej, oznacza to również brak wody do podlewania – pompy ogrodowe pracują na prąd. PZD apeluje o pilną nowelizację. Działkowcy nie rozumieją, dlaczego Sejm odmówił im pomocy, choć zabiegali ułamek tego co otrzymali inni – 1/8 tego co posłowie przyznali każdemu właścicielowi domu letniskowego. Więcej25.10.2022
Lista rankingowa ARiMR - III etap konkursu
Na stronie internetowej ARiMR opublikowana została lista rankingowa w ramach pozakonkursowego projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” dla III etapu konkursu przeprowadzonego w dniach 1 sierpnia 2022 – 31 sierpnia 2022 r. W ramach trzeciego etapu konkursu 87 Rodzinnych Ogrodów Działkowych będących w strukturach PZD zakwalifikowało się do przyznania grantu na łączną kwotę 8 203 784,47 zł. Więcej

11.10.2022
Granty uzyskane przez PZD w dwóch etapach konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”
Na stronie internetowej ARiMR opublikowana została kolejna lista rankingowa w ramach pozakonkursowego projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. W zdecydowanej większości są to ogrody zrzeszonych w PZD. Poniżej przedstawiamy listę z podziałem na OZ PZD, zawierająca wszystkie ROD które otrzymały granty z ARiMR.Więcej


10.10.2022
Lista rankingowa ARiMR - II etap konkursu
Na stronie internetowej ARiMR opublikowana została lista rankingowa w ramach pozakonkursowego projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” dla II etapu konkursu przeprowadzonego w dniach 1 lipca 2022 – 31 lipca 2022 r. W ramach drugiego etapu konkursu 67 Rodzinnych Ogrodów Działkowych będących w strukturach PZD zakwalifikowało się do przyznania grantu na łączną kwotę 6 443 289 zł. Więcej

07.10.2022
Senat poparł propozycje działkowców w sprawie cen prądu!
W dniu dzisiejszym (7 października br.) Senat zajął się przygotowanymi przez PZD propozycjami zmian w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Przypomnijmy, że chodzi o dostosowanie nowych przepisów do specyfiki ogrodów działkowych, aby również działkowcy skorzystali z preferencyjnych stawek za prąd. Więcej


07.10.2022
Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 6 października 2022 r. w sprawie realizacji programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” w ramach konkursu ogłoszonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Krajowy Zarząd PZD w dniu 6 października 2022 roku przeanalizował i omówił stopień realizacji programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” w ramach konkursu ogłoszonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ramach rozstrzygnięcia I tury konkursu za miesiąc czerwiec ARiMR zakwalifikowała 29 Rodzinnych Ogrodów Działkowych będących w strukturach PZD i przyznała granty na łączną kwotę 2 733 732 zł, co potwierdzono listą rankingową z dnia 1 września 2022 r.Więcej
06.10.2022
Komisja Senacka przyjęła propozycje działkowców w sprawie cen prądu!
Jak Państwa informowaliśmy, PZD przygotował propozycję zmian w  ustawie w sprawie ochrony odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. Chodzi o dostosowanie nowych przepisów do specyfiki ogrodów działkowych, aby również działkowcy skorzystali z preferencyjnych cen za prąd. W dniu 6 października sprawę tę rozpatrywała senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, która przyjęła poprawkę proponowaną przez PZD. Więcej


05.10.2022
Niedawno tak było …
Krajowe Dni Działkowca `2022 odbyły się 24 września w Warszawie w ciekawej scenerii Starego Młyna. Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnu narodowego oraz hymnu działkowców, Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki powitał licznie przybyłych działkowców z całej Polski a następnie wygłosił przemówienie podsumowujące okres czterdziestolecia Polskiego Związku Działkowców. Głos zabrało także szereg osób uczestniczących w uroczystości przypominając ważne historyczne wydarzenia z życia Związku. Więcej

04.10.2022
Ceny prądu dla działkowców– PZD apeluje o korektę ustawy
Sejm przyjął ustawę w sprawie ochrony odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. Niestety, przepisy dotyczące działkowców nie uwzględniają specyfiki większości ogrodów, gdzie rozliczenia odbywają się w oparciu o tzw. podliczniki. W efekcie ochrona nie obejmie większości działkowców. Dlatego KZ PZD skierował do władz Senatu propozycję konkretnych zmian. Apel w tej sprawie otrzymali również wszyscy senatorowie. Więcej


03.10.2022
Wspomnienie z Krajowych Dni Działkowca 2022 roku
24 września 2022 odbyły się Krajowe Dni Działkowca w Warszawie organizowane przez Polski Związek Działkowców. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele działkowców z całej Polski, a z Okręgu Małopolskiego PZD uczestniczyli: I Wiceprezes OM PZD Pani Grażyna Grzybowska, Prezes Zarządu ROD „Dębniki” w Krakowie Pani Ewa Błachut, Prezes Zarządu ROD „Płaszów” w Krakowie Pani Marzena Smęder i Prezes Zarządu ROD „Pańska Góra” w Andrychowie Pan Jacek Sabuda Więcej

27.09.2022
Krajowe Dni Działkowca 2022
W sobotę 24 września 2022 r. po dwóch latach ograniczenia w kontaktach z powodu stanu epidemii wreszcie możliwe było spotkanie z działkowcami z całego kraju, by zgodnie z wieloletnią tradycją uczcić doroczne święto działkowców na Krajowych Dniach Działkowca. Na uroczystość przybyło ponad 150 działkowców z 24 okręgów, którzy przywieźli ze sobą tradycyjne, kolorowe kosze dożynkowe uświetniające obchody Dni Działkowca.Więcej26.09.2022
Wyniki konkursu krajowego pn. „Najpiękniejsza działka Roku 2022” ogłoszone zostały na Krajowych Dniach Działkowca 2022 r.
Na Krajowych Dniach Działkowca 2022, które odbyły się w dniu 24 września br., zgodnie z postanowieniami uchwały nr 338/2022 Krajowego Zarządu PZD w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego „Najpiękniejsza działka Roku 2022” ogłoszone zostały wyniki konkursu (link do uchwały). Więcej26.09.2022
Ogłoszono wyniki Wielkiego Konkursu dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku”
W dniu 24 września br. na uroczystości Krajowych Dni Działkowca 2022, które odbyły się w Warszawie, ogłoszone zostały wyniki konkursu krajowego dla ROD pn. „Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku działkowców”, o czym postanowił Krajowy Zarząd PZD w uchwale nr 337/2022 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego dla ROD pn. „Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku Więcej


25.09.2022
Informator "działkowca" październik 2022
W najnowszym Informatorze działkowca m.in. o realizacji konkursu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, rozstrzygnięciu konkursów: „Najpiękniejsza działka 2022 i Wielkiego konkursu dla uczczenia jubileuszu 40 lecia PZD”.Więcej

19.09.2022
Narada dyrektorów biur Okręgów PZD w Warszawie
15 września 2022 r. w Warszawie odbyła się narada dyrektorów biur okręgów z całego kraju, w której udział wzięły również Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Pani Maria Fojt oraz przedstawicielki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Dyrektor Departamentu Działań Premiowych Pani Monika Zielińska i Główny Specjalista Departamentu Działań Premiowych Pani Magdalena Ormińska. Więcej


07.09.2022
Uaktualniony Podręcznik Wnioskodawcy w ramach konkursu ARiMR „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dn. 5.09.2022 r. opublikowała na swojej stronie internetowej najnowszą wersję Podręcznika Wnioskodawcy w ramach konkursu ARiMR „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. [LINK] Więcej06.09.2022
Informator działkowca wrzesień 2022
W najnowszym Informatorze działkowca m.in. o Krajowych Dniach Działkowca 2022, zakazie zamieszkiwania i wynajmu działki, grantach z ARiMR, konkursach krajowych oraz nowej broszurze „Pomysł na oczko wodne”. Więcej
05.09.2022
Lista rankingowa ARiMR - I etap konkursu
W dniu 1 września 2022 r. na stronie internetowej ARiMR opublikowana została lista rankingowa w ramach pozakonkursowego projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” dla I etapu konkursu przeprowadzonego w dniach 30.05.2022 – 30.06.2022 r. W ramach pierwszego etapu konkursu 29 Rodzinnych Ogrodów Działkowych będących w strukturach PZD zakwalifikowało się do przyznania grantu na łączną kwotę 2 733 732 zł. Więcej
22.08.2022
Czytajcie „działkowca”!
Nie przegapcie najnowszego, wrześniowego numeru „działkowca”, który dostępny jest już w sprzedaży! To największe pismo ogrodnicze na rynku wypełnione jest mnóstwem atrakcyjnych tematów – aktualnych i przystających do specyfiki ogrodów działkowych oraz polskich warunków klimatycznych! W sam raz na rozpoczynający się jesienny szczyt prac na działkach!Więcej
22.08.2022
Informator działkowca sierpień 2022
W sierpniowym Informatorze działkowca m.in. o Dniach Działkowca 202,  jubileuszach ROD, walnych zebraniach, zakazie wynajmowania działki i broszurze „Działka bliżej natury”.Więcej22.08.2022
Wrześniowy „Mój Ogródek” – od 19.08 w sprzedaży! Kup, przeczytaj, poleć innym działkowcom i ogrodnikom!
W wydaniu wrześniowym „Mojego Ogródka” znajdziecie wszystkie ważne informacje o bieżących pracach ogrodniczych, wiele inspiracji, praktycznych porad. Aby nie przeoczyć ważnych zadań, warto nie tylko sięgnąć po wrześniowy „Mój Ogródek”, ale i zajrzeć na nasz portal www.mojogrodek.pl. Więcej

22.08.2022
Sezon działkowy w pełni. Uważaj na włamywaczy!
Ciepła aura sprzyja relaksowi na działce. Niestety na terenach ROD mogą pojawić się złodzieje i wandale. Warto więc pamiętać o dobrym zabezpieczeniu tego, co zostawiamy na działkach. Dzielnicowi miejscowej komendy odwiedzają tereny ogrodów działkowych i ostrzegają przed działaniami złodziei Więcej
19.08.2022


Jubileusz 50 – lecia
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Róża” w Słupcy


W dniu 13 sierpnia 2022 roku Rodzinny Ogród Działkowy „Róża” w Słupcy obchodził jubileusz 50 – lecia założenia Ogrodu. Uroczystości odbyły się na terenie Ogrodu.
W uroczystościach wzięło udział ponad 200 osób, w tym działkowcy Ogrodu oraz zaproszeni goście.
Wśród zaproszonych gości udział wzięli:

-Zdzisław Śliwa                Wiceprezes PZD , Prezes Okręgu w Poznaniu , 
                                           reprezentujący Prezesa PZD Pana Eugeniusza
                                           Kondrackiego
- Jerzy Wdowczyk                Prezes Okręgu w Kaliszu ,członek Krajowej Rady
                                           PZD
- Czesław Dykszak            Wicestarosta Powiatu Słupeckiego
- Michał Pyrzyk                 Burmistrz Miasta Słupcy
- Tadeusz Tomaszewski    Poseł na Sejm RP
- Jacek Szczap                  Z-ca Burmistrza Miasta Słupcy
- Eugeniusz Grzeszczak    b. Wicemarszałek Sejmu ,Wiceprezes Zarządu
                                          Funduszu  Rozwoju i Promocji Województwa
                                          Wielkopolskiego
- Izabela Witkiewicz         Dyrektor Departamentu Gospodarki Mieniem
                                          Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu
-Tomasz Ryś                     Ks. Kanonik Dziekanatu w Słupcy
- Naczelnik Komendy Powiatowej Policji w Słupcy
- Radni Sejmiku Wielkopolski i Radni Miasta i Powiatu Słupcy
   oraz przedstawiciele Straży Pożarnej w Słupcy i mediów.
Po odegraniu hymnu państwowego oraz hymnu działkowców „Zielona Rzeczpospolita”, uroczystość otworzył i prowadził Prezes Zarządu ROD „Róża” w Słupcy Pan Ireneusz Bąkowski , który powitał wszystkich uczestników uroczystości.
Następnie została przedstawiona  historia 50-lecia istnienia Ogrodu.
Po przedstawieniu historii Ogrodu głos zabierał Wiceprezes Polskiego Związku Działkowców Pan Zdzisław Śliwa  , który w Imieniu Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego przekazał Serdeczne Życzenia wszystkim uczestnikom uroczystości oraz przekazał puchar okolicznościowy od Prezesa PZD.
Następnie Prezes Okręgu PZD w Kaliszu Jerzy Wdowczyk  przekazał uczestnikom Serdeczne Życzenia od Zarządu Okręgu z okazji Jubileuszu oraz okolicznościowy puchar kryształowy z okazji 50-lecia założenia Ogrodu. Ponadto  Prezes Okręgu przekazał Ogrodowi z okazji Jubileuszu nagrodę finansową na zakup sprzętu ogrodniczego .
Prezes Jerzy Wdowczyk przekazał  także władzom samorządowym  podziękowanie od Okręgu  za dotychczasową dobrą współpracę.
Burmistrz Miasta Słupcy Pan Michał Pyrzyk oraz Wicestarosta Powiatu Słupeckiego Pan Czesław Dykszak w imieniu Starosty Słupeckiego Pana Jacka Bartkowiaka przekazali działkowcom i wszystkim uczestnikom  Najlepsze Życzenia Jubileuszowe. Następnie zabierali głos zaproszeni goście.
W swoich wystąpieniach zaproszeni goście przekazywali życzenia dla działkowców i Zarządu Ogrodu oraz drobne upominki rzeczowe.
Za długoletnią współpracę z PZD oraz wszechstronną  pomoc działkowcom i ogrodowi wyróżniono Medalem z okazji 40-lecia Polskiego Związku Działkowców ,  przyznanym przez Krajowy Zarząd PZD w Warszawie 4 osoby:
-Starostę Powiatu Słupeckiego Pana Jacka Bartkowiaka
-Burmistrza Miasta Słupcy Pana Michała Pyrzyka
-b. Wicemarszałka Sejmu , Wiceprezesa Zarządu Funduszu Rozwoju i Promocji
 Województwa Wielkopolskiego  Pana Eugeniusza Grzeszczaka
-Wiceprezesa Zarządu ROD „ Róża” oraz długoletnią działaczkę organów
  okręgowych , w tym b. Przewodniczącą  Okręgowej Komisji Rewizyjnej Panią
  Annę Leońską .
  Medale wręczyli Wiceprezes PZD oraz Prezes Okręgu w Kaliszu.
 Za działalność na rzecz  rozwoju Województwa  Wielkopolskiego , Dyrektor
  Departamentu Gospodarki Mieniem UM w Poznaniu ,   Pani Izabela  Witkiewicz 
  wręczyła  6  Honorowych  Odznak „Za Zasługi dla Województwa
  Wielkopolskiego”
   W dalszej części uroczystości wręczono odznaczenia związkowe zasłużonym
   działkowcom i wyróżnionym gościom w tym :
- 7  Honorowym Odznak „Za Zasługi dla PZD”
- 5  Złotych Odznak  „Zasłużony Działkowiec”
-12 Srebrnych Oznak „Zasłużony Działkowiec”
-15 Honorowych Odznak „Za Zasługi dla ROD”
-20 Brązowych Odznak „ Zasłużony Działkowiec”
oraz  6 Honorowych Odznak za działania w rozwoju  sportu w Wielkopolsce, które wręczył Poseł RP Pan Tadeusz Tomaszewski , Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Sportu przy Urzędzie Marszałkowskim w |Poznaniu .

Po części oficjalnej serwowano uczestnikom poczęstunek w postaci grochówki i obiadu , ciasta oraz napoje .
W czasie uroczystości uczestnikom przygrywał  Zespół Folklorystyczny Ziemi Szamotulskiej i Kapela Lwowska Wiwaty oraz Orkiestra Dęta ze Słupcy.
Od godziny 20 do godz.24 trwała zabawa taneczna w miłej atmosferze.

                                                                                 Prezes
                                                                     Okręgu PZD w Kaliszu
                                                                           Jerzy Wdowczyk
 11.08.2022
Wiersz "NIEOBECNOŚĆ NA DZIAŁCE"
Przedstawiamy wiersz Pana Antoniego Giczewskigo „Nieobecność na działce”: „Po trzy tygodniowej nieobecności, Moja osoba na działce gości…”Więcej08.08.2022
Wakacyjne migawki z działkowych warzywników

Choć nowi działkowcy stawiają przede wszystkim na działki raczej rekreacyjne, z ograniczoną ilością upraw ogrodniczych lub sadowniczych, to wciąż nie brakuje w ogrodach działek typowo uprawowych, a wręcz powstają nowe. To bardzo ważne, aby działki były wykorzystywane do różnorodnych upraw, a poprzez to spełniały swoją rolę i jednocześnie dostarczały własnych owoców i warzyw. Cieszy zauważalny trend wśród młodszego pokolenia działkowców na zakładanie podniesionych rabat w skrzyniach, w których uprawiane są właśnie warzywa, zioła lub rośliny przyprawowe.Więcej

29.07.2022
Informacja Krajowego Zarządu PZD z dnia 27 lipca 2022 r.
LIMITY CZASOWE OBSŁUGI WNIOSKU O PRZYZNANIE GRANTU ZŁOŻONE W RAMACH KONKURSU „ROZWÓJ ZIELONEJ INFRASTRUKTURY POPRZEZ WSPARCIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH” Punkt VIII regulaminu konkursu z dnia 27 maja 2022 (wersja POIiŚ_2014-2020/w.1) określa tryb i kryteria stosowane przez ARiMR przy wyborze wniosków oraz zasady przyznawania dotacji. Poniżej przedstawiamy harmonogram przyznania grantów na dofinansowanie projektów, które najbardziej przyczynią się do rozwoju zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ROD. Więcej


21.07.2022
Czytajcie „działkowca”!
W sprzedaży pojawił się już najnowszy, sierpniowy numer „działkowca” – największy na rynku magazyn ogrodniczy, z ogromnym doświadczeniem w przekazywaniu wiedzy ogrodniczej – adekwatnej do polskich realiów. Znaleźć w nim można m.in. propozycje najlepszych gatunków i odmian do uprawy na działkach, a także bogactwo aktualnych informacji, porad i inspiracji na letnie zagospodarowanie ogródka! Więcej
21.07.2022
Sierpniowy „Mój Ogródek” – od 20.07 w sprzedaży! Kup, przeczytaj, poleć innym działkowcom i ogrodnikom!
W sierpniowym wydaniu „Mojego Ogródka” znajdziecie wszystkie ważne informacje o bieżących pracach ogrodniczych, a także cały pakiet inspiracji, praktycznych porad i przepisów na udany sezon na działce. Koniecznie zajrzyjcie ma nasz portal www.mojogrodek.pl do zakładki rozkład jazdy (https://mojogrodek.pl/rozklad-jazdy/), w którym znajdziecie aktualne informacje o nadchodzących wydarzeniach – spotkaniach na żywo z ekspertami, czyli live (w wybrane czwartki). Więcej

15.07.2022
XV posiedzenie Krajowej Rady PZD
W dniu 14 lipca 2022 roku Krajowa Rada PZD obradowała na XV posiedzeniu pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. W posiedzeniu, oprócz członków KR, którzy mimo sezonu urlopowego stawili się niemal w pełnym składzie, uczestniczyła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt oraz prezesi okręgów niebędący członkami KR PZD. Posiedzenie odbywało się w formie zdalnej.Więcej
14.07.2022
Informacja o badaniu sprawozdania finansowego PZD za 2021 rok przeprowadzonego przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD
W dniach 11-13 lipca 2022 roku Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie ze statutowymi kompetencjami wynikającymi z 138 pkt 3, 4 i 6 Statutu PZD dokonała badania zbiorczego rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Działkowców za 2021 rok. Badanie przeprowadzono w oparciu o: - sporządzone przez Zarządy ROD i Okręgowe Zarządy PZD sprawozdania finansowe, sprawozdania z Funduszu Rozwoju ROD i Funduszu Oświatowego PZD za 2021 rok, zbadane przez Komisje Rewizyjne ROD i Okręgowe Komisje Rewizyjne PZD.Więcej
12.07.2022
Uwaga: nowa broszura „Działka bliżej natury”
Do druku została skierowana nowa broszura PZD pt. „Działka bliżej natury”, autorstwa dr inż. Moniki Kucharskiej-Świerszcz, ekologa i architekta krajobrazu z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Broszura została przeznaczona do powszechnego użytku przez działkowców, dlatego jest bezpłatna, a jej koszty ponosi Krajowa Rada PZD. Broszura trafi do okręgowych zarządów PZD po 25 lipca br. w nakładzie 100 000 egzemplarzy.Więcej


08.07.2022
Drugi dzień narady prezesów i dyrektorów biur Okręgów – 6 lipca 2022 r.
Drugi dzień narady prezesów i dyrektorów biur Okręgów poświęcony był bieżącym sprawom, z jakimi jednostki organizacyjne Związku spotykają się w codziennej swoje działalności.Rozpoczynając Prezes PZD wrócił do tematu omawianego pierwszego dnia narady - realizacji konkursu ARiMR pt. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” i przedstawionych przez przedstawicielki Agencji wyników dotyczących ilości złożonych wniosków o finansowanie grantów w konkursie. Prezes zwrócił się do prezesów i dyrektorów biur o aktywniejszy udział w konkursie, który daje ROD szanse na unowocześnienie infrastruktury.Więcej01.07.2022
Narada głównych księgowych w sprawie realizacji konkursu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”
W dniu 29 czerwca 2022 r. odbyła się kolejna narada PZD zorganizowana przez Jednostkę Krajową dotycząca realizacji konkursu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Narada dedykowana została służbom finansowym OZ PZD, które reprezentowały Główne Księgowe OZ PZD, a także wybrane osoby z Ośrodków Finansowo Księgowych. Naradzie przewodniczył Prezes Związku Pan Eugeniusz Kondracki. Otwierając naradę wyjaśnił, że celem spotkania jest omówienie znaczenia konkursu Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Więcej

27.06.2022
Dotacje dla ROD – dokumenty ARiMR
Link do strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na której dostępne są dokumenty wymagane podczas procesu ubiegania się o dotację z programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

https://www.gov.pl/web/arimr/rozwoj-zielonej-infrastruktury-poprzez-wsparcie-ogrodow-dzialkowych---nabor-wnioskow-o-przyznanie-grantowWięcej
27.06.2022
Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego dla ROD pn. „Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku”
Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 277/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. ogłasza konkurs krajowy dla ROD pn. „Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku”. Konkurs przeznaczony jest dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD wyróżniających się pod względem rozwoju, zagospodarowania, aktywności oraz zarządzania przystającymi do potrzeb ogrodu i współczesnych czasów. Więcej
23.06.2022
Komunikat Biura KR PZD
Krajowy Zarząd PZD informuje, że na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 22 czerwca 2022 r. pod linkiem https://www.gov.pl/web/arimr/materialy-z-e-szkolen-dla-stowarzyszen-ogrodowych umieszczono materiały z e-szkoleń dedykowanych stowarzyszeniom ogrodowym, a przeprowadzonych w dniach 14 i 21 czerwca 2022 r. Więcej20.06.2022
Czytajcie „działkowca”!
Uwaga! Na rynku jest już najnowszy – lipcowy numer „działkowca” – największe na rynku pismo ogrodnicze. Znaleźć w nim można wiele praktycznych porad na temat najważniejszych zabiegów do wykonania u progu lata. Będą też najnowsze trendy w ogrodowej modzie, inspiracje związane np. z wyborem najlepszych roślin do uprawy, oryginalnymi kompozycjami lub elementami małej architektury oraz wiele innych, aktualnych tematów!Węcej20.06.2022
Lipcowy „Mój Ogródek” – od 20.06 w sprzedaży! Kup, przeczytaj, poleć innym działkowcom i ogrodnikom!
W lipcowym wydaniu „Mojego Ogródka” znajdziecie wszystkie ważne informacje o bieżących pracach ogrodniczych, a także cały pakiet inspiracji, praktycznych porad i przepisów na udany sezon na działce.Koniecznie zajrzyjcie ma nasz portal www.mojogrodek.pl do zakładki rozkład jazdy https://bit.ly/3gO1cnV , w którym znajdziecie aktualne informacje o nadchodzących wydarzeniach – spotkaniach na żywo z ekspertami, czyli live (w każdy czwartek) i webinarach. Jeśli macie problem, zadawajcie pytania – nasi eksperci na nie odpowiedzą!Więcej

15.06.2022
Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie Wytycznych dla ROD dotyczących zadań finansowych związanych z konkursem ARiMR
W związku z konkursem „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, który rozpoczął się w dniu 30 maja 2022 r., w celu udzielenia pomocy ROD w udziale w ww. konkursie, w dniu 14 czerwca 2022 r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 266/2022 w sprawie przyjęcia „„Wytycznych w sprawie zadań finansowych dla ROD związanych z konkursem „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”". W ww. Wytycznych zostały zebrane najważniejsze zagadnienia finansowe wynikające z dokumentów konkursowych oraz przepisów prawnych obowiązujących w PZD.Więcej


15.06.2022
Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Zatrzymać lato – konkurs fotograficzny”
Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 273/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. ogłasza konkurs krajowy pn. „Zatrzymać lato – konkurs fotograficzny”. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich działkowców posiadających prawo do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym zrzeszonym w PZD.Więcej


10.06.2022
Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie ustanowienia pełnomocników okręgowych do reprezentacji Związku w projekcie „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”
Krajowy Zarząd PZD formalnie uruchomił cały system wewnątrzorganizacyjny, który ma umożliwić poszczególnym ROD ubieganie się o granty z projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” – prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Podjęto bowiem decyzję o ustanowieniu pełnomocników okręgowych, którzy będą koordynować prace związane z udziałem ogrodów w tym projekcie.Więcej

10.06.2022
Obowiązki informacyjne ROD ws poboru wód
Wody Polskie skierowały do jednostki krajowej PZD i niektórych ROD pismo, w którym przypominają o obowiązku informacyjnym w zakresie wykazania rocznego wymiaru poboru wód z ujęć własnych. Stąd też Krajowy Zarząd PZD przypomina, że zarządy ROD, w których dokonywany jest pobór wód z ujęć własnych (wód podziemnych i/lub powierzchniowych) winny zweryfikować, czy złożyły stosowna informację, a w przypadku jej braku, możliwie pilnie zrealizować obowiązek.Więcej
10.06.2022
Pobór wód w ROD - PZD zgłasza wątpliwości ws przepisów
W ostatnich dniach, do niektórych jednostek PZD, trafiły pisma od Wód Polskich przypominające składaniu rocznych raportów nt poboru wód i grzywnach za zaniechanie realizacji obowiązku. Jakkolwiek PZD apeluje do ROD o realizację obowiązku, to groźba kar za uchybienia spowodowała, że przepisy poddano analizie.Więcej

08.06.2022
Wiosna zawitała na działki w ROD
Czerwiec to przełom wiosny i lata. Jest to okres kiedy kwitnie bardzo dużo roślin - jednoroczne i dwuletnie, cebulowe i bulwiaste, byliny. Kwiaty w różnych kolorach i kształtach sprawiają, że ogród wygląda pięknie.Więcej07.06.2022
Trwa konkurs ARiMR. Warto skorzystać z unijnych środków na inwestycje w ROD!
Od 30 maja można składać wnioski o pozyskanie grantów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na proekologiczne inwestycje w rodzinnych ogrodach działkowych. Do podziału jest 47 mln zł. W opinii PZD środki, które dzięki konkursowi mogą trafić do ROD, to wielka szansa dla ogrodów. Dlatego Związek zachęca ogrody do składania wniosków i zapewnia im merytoryczne wsparcie.Więcej


07.06.2022
Przestrzeganie Regulaminu ROD pozwala uniknąć sąsiedzkich konfliktów
Sezon wiosenno-letni to dla użytkowników działek czas aktywności na świeżym powietrzu, realizacji nowych pomysłów ogrodniczych. Wszystko po to, aby zdrowo spędzić czas i odpocząć od miejskiego gwaru. Niestety Więcej06.06.2022
Spotkania informacyjne z ARiMR w sprawie konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”
Zgodnie z zapowiedziami ARiMRS w czerwcu b.r. odbędą się spotkania informacyjne w sprawie konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, który został ogłoszony w dniu 30 maja 2022 r.Więcej03.06.2022
Informator działkowca czerwiec 2022
W najnowszym numerze Informatora “działkowca” m.in. o grantach unijnych dla ROD, walnych zebraniach w ROD, wjeździe samochodem i parkowaniu na terenie ROD,  jednolitych zasad segregacji śmieci, korzyściach z dopisania się do działki małżonka oraz o „dziedziczeniu” działki.Więcej
03.06.2022
Dotacje unijne dla ROD - przygotowania i dokumenty PZD
27 maja 2022r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła  konkurs na nabór wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. PZD jako partner społeczny konsultował z Agencją założenia do programu od przełomu 2021/22r. Jednak ostateczny kształt dokumentów poznał dopiero w chwili ich publikacji przez ARiMR.Pozyskanie środków i przeprowadzenie inwestycji finansowanych z dotacji jest dosyć skomplikowanym procesem. Stąd też władze krajowe PZD przygotowały wewnętrzne uregulowania dedykowane tym zagadnieniom. Dokumenty w tej sprawie zostały przyjęte przez Krajową Radę i Krajowy Zarząd PZD w niespełna tydzień po ogłoszeniu konkursu przez ARiMR. Określają one zadania i sposób działania organów PZD, poczynając od władz krajowych, przez okręgi i kończąc na zarządach ROD.Więcej

03.06.2022
Zniesienie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD wynikających ze stanu epidemii
W roku 2020, kiedy wprowadzony został w kraju stan epidemii Krajowy Zarząd i Krajowa Rada PZD przyjęły wiele uchwał, które regulowały funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych PZD, a w szczególności ROD w tym trudnym czasie. Obostrzenia wprowadzane przez Radę Ministrów obligowały  władze Związku do szybkiej reakcji, która zapewniała zminimalizowanie zagrożeń dla działkowców i ich rodzin, a jednocześnie gwarantowała nieprzerwane funkcjonowanie struktur Związku.Więcej
31.05.2022
Komunikat KZ PZD z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia przez ARiMR konkursu na nabór wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała na swojej stronie dokument dotyczący konkursu na nabór wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Łączna kwota przeznaczona na granty wynosi 47 mln zł. KZ PZD od kilku miesięcy prowadził rozmowy z ARiMR w sprawie opracowania założeń do projektu, który umożliwi wykorzystanie środków z funduszy unijnych na inwestycje w ROD.Więcej26.05.2022
Do 30 czerwca należy złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła!
Nieco ponad miesiąc został działkowcom i zarządom ROD, aby zgłosić posiadane w altanie lub świetlicy źródła ciepła/spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny.Więcej

25.05.2022
Narada PZD w sprawie projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”
20 maja odbyła się narada, w której wzięli udział przedstawiciele wszystkich Okręgów Polskiego Związku Działkowców, a przede wszystkim inspektorzy ds. inwestycji, inspektorzy ds. terenowo-prawnych oraz inspektorzy ds. ogrodniczych.Naradę prowadził Prezes Związku Eugeniusz Kondracki. Witając uczestników wyjaśnił, że celem spotkania jest omówienie proponowanego przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Więcej
23.05.2022
Czytajcie „działkowca”!
W sprzedaży jest już najnowszy – czerwcowy numer „działkowca” – największego pisma ogrodniczego na rynku, wypełniony mnóstwem atrakcyjnych tematów przygotowanych z myślą o zróżnicowanych potrzebach Czytelników. Znaleźć w nim można wiele praktycznych porad na temat najważniejszych prac do wykonania u schyłku wiosny. Nie zabraknie też inspiracji związanych z wyborem ciekawych roślin i ich aranżacją. Będą nowe trendy w uprawie, artykuły o zdrowym odżywianiu i trybie życia, oraz wiele innych, aktualnych tematów! Więcej
23.05.2022
Czerwcowy „Mój Ogródek” – od 20.05 w sprzedaży! Kup, przeczytaj, poleć innym działkowcom i ogrodnikom!
W czerwcowym wydaniu „Mojego Ogródka” znajdziecie wszystkie ważne informacje o bieżących pracach ogrodniczych, a także cały pakiet inspiracji, praktycznych porad i przepisów na udany sezon na działce. Koniecznie zajrzyjcie ma nasz portal www.mojogrodek.pl do zakładki rozkład jazdy https://bit.ly/3gO1cnV , w którym znajdziecie aktualne informacje o nadchodzących wydarzeniach – spotkaniach na żywo z ekspertami, czyli live (w każdy czwartek) i webinarach. Więcej


17.05.2022
Przestrzeganie prawa i sąsiedzki monitoring mogą zapobiec pożarowi


Media wciąż donoszą o pożarach wybuchających w ogrodach działkowych. Chociaż przyczyny bywają różne, to najczęściej są one wynikiem ludzkiej lekkomyślności i nieprzestrzegania regulaminu ROD. PZD przypomina, że stosowanie się do przepisów obowiązujących w ogrodach może zapobiec nie tylko stratom materialnym, ale też ludzkim tragediom.Więcej


11.05.2022
KOMUNIKAT K Z P Z D w sprawie uczestnictwa P Z D - ROD w konkursie grantowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. „ROZWÓJ ZIELONEJ INFRASTRUKTURY POPRZEZ WSPARCIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH”
W dniu 10 maja br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie przeznaczenia środków w wysokości 50 mln zł na granty dla rodzinnych ogrodów działkowych, które będą realizowały zadania w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Dokument ten ma stanowić podstawę dla realizacji przez ARiMR programu grantów na rzecz inwestycji realizowanych w rodzinnych ogrodach działkowych. Należy podkreślić, że informacje medialne, z których wynika, że „dotacje” miałyby trafiać bezpośrednio do działkowców nie znajdują pokrycia w faktach. Z dokumentów, do których dostęp uzyskał PZD wynika, że granty mają być kierowane do ogrodów, a nie indywidualnych działkowców. Jest to konsekwencja rozwiązań przyjętych w programie unijnym, z którego mają być finansowane dotacje.Więcej
04.05.2022
Informator działkowca maj 2022
W najnowszym Informatorze działkowca m.in. o walnych zebraniach w ROD, wypalaniu traw, pomocy dla Ukrainy, warzywach z własnej uprawy, grillowaniu na działce, przepisach dotyczących budowy altany.Więcej


INFORMACJA

 

29.04.2022
                                                     Informujemy, że w dniu 2 maja 2022 roku
                                               Biuro Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Kaliszu
                                                              będzie nieczynne z powodu urlopu pracowników.

 

 

                                                                                 Prezes Okręgu

                                                                                Jerzy Wdowczyk
27.04.2022
Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie sytuacji w Okręgu Podkarpackim PZD
Krajowy Zarząd PZD sprawujący statutowy nadzór nad jednostkami organizacyjnymi PZD informuje, że dotychczasowy Okręgowy Zarząd i Okręgowa Rada Podkarpacka PZD utraciły mandat do sprawowania władzy w Okręgu Podkarpackim ze względu na wygaśnięcie mandatów ich członków na skutek rezygnacji złożonych przez ponad 50% członków tych organów.  Więcej25.04.2022
Jaka jest recepta na perfekcyjny trawnik? Obejrzyj live „Zakładamy i pielęgnujemy trawnik” 28 kwietnia
Jeśli planujesz mieć piękny i zadbany trawnik albo twój obecny nie wygląda tak jak marzyłeś, to dołącz 28 kwietnia o godzinie 13:00 do live „Zakładamy i pielęgnujemy trawnik” organizowany przez redakcję Mojego Ogródka. Wysłuchaj eksperta w kwestiach: Jaka jest recepta na perfekcyjny trawnik? Jak o niego zadbać wiosną? Zakładamy trawnik krok po kroku Lepszy z siewu czy gotowy z rolki? … i przełóż to na praktykę w twoim ogrodzie / na działce. Jeśli masz jakieś pytania związane z tym tematem – nie wahaj się ich zadać. Zamieść je już teraz w komentarzu we wpisie na portalu mójogrodek.pl: https://mojogrodek.pl/na-zywo-zakladamy-i-pielegnujemy-trawnik/Więcej
25.04.2022
Zwolnienie z opłaty ogrodowej
Działkowiec nabywający działkę w ROD jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz ROD dwóch dodatkowych opłat ogrodowych, o których mowa w § 147 ust. 1 Statutu PZD. Istnieje jednak kilka zwolnień od tego obowiązku.Więcej25.04.2022
Współpraca zarządu ROD z OZ przed i po walnym zebraniu
W związku z uchyleniem w Polsce obostrzeń sanitarnych ze względu  dobrą sytuacją epidemiczną KZ PZD przywrócił możliwość odbywania walnych zebrań w ROD. Mają się one odbyć do 15 maja br. Ważnym elementem prawidłowego przebiegu WZ jest właściwa współpraca zarządu ogrodu z zarządem okręgu PZD przed i po WZ/KD.Więcej


25.04.2022
Do nas już dotarły !!!
Kolejne zapowiadane , bezpłatne broszury dla działkowców . Niebawem dotrą do Państwa , abyście mogli cieszyć się fachowymi poradami w kwestii ochrony roślin oraz uprawy warzyw w skrzyniach i na podwyższonych grządkach . Zapraszamy do lektury ale w sposób szczególny chcemy Państwa zachęcić do uprawy własnych warzyw. Uprawa w skrzyniach  jest bardzo efektowna , opłacalna i wygodna. Przy niewielkim nakładzie środków i pracy można  cieszyć się własnymi , zdrowymi i smacznymi plonami.
Warto podjąć to wyzwanie !!!

inż Magdalena Śmigielska
Starszy Inspektor ds ogrodniczych


21.04.2022
Dzień Ziemi 2022. Zadbajmy o naszą planetę!
Obchodzony już od ponad 50 lat Dzień Ziemi, to dobra okazja, aby zastanowić się, jak każdy z nas może zatroszczyć się o naszą planetę. Sposobów jest wiele, a działkowcy mają dodatkowe wsparcie, jakim są proekologiczne programy PZD, m.in. Bioróżnorodnosć na działkach w ROD, czy Otwarty program klimatyczny.Więcej
21.04.2022
Czytajcie „działkowca”!
Uwaga: już w sprzedaży najnowszy, majowy numer „działkowca” – największy na rynku magazyn ogrodniczy z ogromnym doświadczeniem i tradycją w przekazywaniu wiedzy! Znaleźć w nim można m.in. przydatne, aktualne porady i masę cennych inspiracji na nowy ogrodniczy sezon. W sam raz na zbliżającą się majówkę! Więcej21.04.2022
Majowy „Mój Ogródek” – od 20.04 w sprzedaży! Kup, przeczytaj, poleć innym działkowcom i ogrodnikom!
W majowym wydaniu „Mojego Ogródka” znajdziecie wszystkie ważne informacje o bieżących pracach ogrodniczych, a także cały pakiet doskonałych inspiracji, praktycznych porad i przepisów na udany sezon na działce. Koniecznie zajrzyjcie ma nasz portal www.mojogrodek.pl do zakładki rozkład jazdy https://bit.ly/3gO1cnV , w którym znajdziecie bieżące informacje o naszych wydarzeniach – spotkaniach na żywo z ekspertami, czyli live (w każdy czwartek) i webinarach. Zadawajcie pytania – nasi eksperci na nie odpowiedzą!Więcej
20.04.2022
Kury, koty, dziki i jeże. Zwierzęta w ROD
Zgodnie z Regulaminem ROD w ogrodach działkowych dopuszczalna jest pod pewnymi warunkami hodowla kur, królików i gołębi. Są jednak i takie zwierzęta, które „bez pytania”  przekraczają ogrodzenia. Jak reagować na dzika czy lisa na alejce ogrodowej? Co zrobić, gdy naszą działkę upodobają sobie koty? Więcej


14.04.2022
Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie stanu posiadania PZD na dzień 31 grudnia 2021 r.
Na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2022 roku Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę w sprawie przyjęcia aktualnego stanu posiadania ogrodów zrzeszonych w PZD. Został on ustalony na podstawie danych przekazanych przez 26 OZ PZD. Na dzień 31 grudnia 2021 r. Polski Związek Działkowców posiada 4 591 ROD. Ogrody te zajmują powierzchnię 40 100,9726 ha (w użytkowaniu wieczystym 25 046,7635 ha, w użytkowaniu 14 979,6643 ha oraz we własności 74,5448 ha). Liczba działek w ROD wynosi 904 326.Więcej


13.04.2022
Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie oceny przygotowań do walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2022
Krajowy Zarząd PZD już w lutym br. zwrócił się do wszystkich zarządów ROD o pilne podjęcie przygotowań do walnych zebrań sprawozdawczych (konferencji delegatów) ROD mając na względzie, że tylko dobre przygotowanie do walnego zebrania (konferencji delegatów) zarządu ROD prowadzone od początku bieżącego roku, umożliwi zarządowi ROD, niezwłocznie i sprawne przeprowadzenie zebrania (konferencji), gdy poprawi się sytuacja epidemiczna. Gdy tylko Rada Ministrów zniosła obostrzenia, Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 102/2022  z dnia 15 marca 2022r. zadecydował o przywróceniu możliwości odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD od dnia 15 marca 2022 r.Więcej11.04.2022
Festiwal Roślin w Kaliszu - wielki market roślin w supercenach

Pierwszy raz w Kaliszu zagości największy targ roślin doniczkowych, czyli raj dla tych, którzy chcą nadać swojemu wnętrzu niepowtarzalnego, naturalnego klimatu! 😍 Zapraszamy działkowców z  Kalisza i okolic już 23-24 kwietnia do Hali Łódzkiej. 🌿🌵🌴11.04.2022
Informator działkowca kwiecień 2022
W najnowszym numerze Informatora działowca m.in. o walnych zebraniach ROD  w roku 2022, zwolnieniu ROD ze składki zdrowotnej, krajowym programie dotacji dla ROD, pomocy dla uchodźców z Ukrainy oraz dotacjach z samorządów dla ROD. Więcej
11.04.2022
Nie zapomnij o swoich roślinach ozdobnych! Weź udział w live „Cięcie ozdobnych” 14 kwietnia
Weź udział w live „Cięcie ozdobnych” zaplanowanym na 14 kwietnia o godzinie 13:00, organizowanym przez redakcję Mojego Ogródka. Rozpoczynając sezon w ogrodzie nie powinniśmy zapomnieć o wiosennym cięciu roślin drzew i krzewów ozdobnych. Bez takich zabiegów pielęgnacyjnych rośliny słabiej kwitną i tracą ładny pokrój. Nasz ekspert dr inż. Adam Marosz z Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach opowie i wyjaśni. Więcej
11.04.2022
Przypomnienie: już w nadchodzący wtorek - darmowy webinar „Ogórek i spółka”
Już 12 kwietnia o godzinie 18:30 odbędzie się darmowy webinar „Ogórek i spółka” dotyczący uprawy warzyw dyniowatych. Jeśli myślisz o posadzeniu w swoim ogrodzie dyni, cukinii, patisona czy arbuza albo chciałbyś o coś w związku z tym zapytać, to dołącz do naszego wydarzenia! Dowiesz się wszystkiego, co potrzebne do uprawy amatorskiej.Więcej08.04.2022
Wypalanie trawy jest niebezpieczne, nielegalne i grozi mandatem
Co roku wraz z nadejściem wiosny wraca plaga, jaką jest wypalanie trawy. Ten szkodliwy proceder odbywa się na łąkach, pastwiskach, ale nierzadko także w ogrodach działkowych. PZD przypomina, że na terenie ROD obowiązuje całkowity zakaz spalania resztek roślinnych, także wypalania trawy, gdyż jest to niebezpieczne dla ludzi, zwierząt i szkodliwe dla środowiska.Więcej01.04.2022
XIII posiedzenie Krajowej Rady PZD
W dniu 31 marca 2022 roku odbyło się XIII posiedzenie Krajowej Rady PZD pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. W posiedzeniu, które zostało przeprowadzone w formie zdalnej, uczestniczyła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt oraz prezesi Okręgów niebędący członkami KR PZD.Więcej

29.03.2022
Tworzymy warzywnik! – Okręg w Toruniu rozpoczyna nową serię tematycznych artykułów dla działkowców
Stale szybujące ceny warzyw przyprawiają o ból głowy niejednego konsumenta. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, iż sprzedawane w sklepach warzywa przepełnione są substancjami chemicznymi takimi jak nawozy, czy opryski mające na celu szybki wzrost roślin, obfite owocowanie, a także nieskazitelny wygląd warzyw. Dla sprzedającego liczy się ilość, a nie jakość, co odbija się negatywnie na zdrowiu kupującego.Więcej

29.03.2022
Obostrzenia covidowe mniejsze, ale warto zachować ostrożność!
Od 28 marca część ograniczeń wynikających z epidemii koronawirusa, m.in. obowiązek noszenia maseczki w pomieszczeniach zamkniętych, została zniesiona. Pamiętajmy jednak, że COVID-19 wciąż jest groźny. Dlatego PZD apeluje do działkowców, aby szczególnie teraz, w okresie walnych zebrań, zachowali dużą ostrożność w trosce o zdrowie własne i innych. Więcej

22.03.2022
Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie broszury „Uprawa warzyw pod osłonami”
W Okręgach PZD dostępna jest już broszura  „Uprawa warzyw pod osłonami”. Wydawnictwo wpisuje się w promowaną przez Polski Związek Działkowców uprawę na działkach w ROD własnych warzyw, owoców i ziół.Więcej21.03.2022
Czytajcie „działkowca”!
Wiosna wkracza na dobre do ogrodów, to czas aby zająć się działką, przywrócić jej blask po zimie i przygotować do nowych upraw. A niezawodnym doradcą w wiosennej pielęgnacji ogródka będzie z pewnością kwietniowy numer „działkowca”, w którym nie zabraknie pomysłów na modernizację działki, świątecznych inspiracji lub też najlepszych metod na ochronę roślin przed szkodnikami i chorobami. W sam raz na rozpoczynający się sezon! Więcej

18.03.2022
Nadchodzi wiosna! Zadbaj o swoją altanę!
Wiosna to czas nie tylko prac ogrodniczych, ale także porządkowania działek, remontów altan i dbałości o ich estetykę. KZ PZD zachęca wszystkich działkowców, aby oprócz troski o swój warzywniak, czy ogródek ziołowy przyjrzeli się też altanom i ich otoczeniu. Więcej


18.03.2022
Przeczytaj, zanim zaczniesz sprzątać
Strażacy w okresie wiosennym, odnotowują wyraźny wzrost ilości zdarzeń związanych z pożarami suchych traw przede wszystkim na łąkach, nieużytkach, poboczach dróg ale również w obrębach ogródków działkowych czy prywatnych posesji.  Biorąc pod uwagę coraz bardziej sprzyjającą pogodę za oknem i fakt, że duża ilość osób tłumnie ruszyła z porządkami na swoich posesjach, działkach ogrodowych oraz polach ... Więcej
18.03.2022
W nadchodzącym okresie wiosennym zadbajmy o swoje działki i ogrody. Zabezpieczmy wartościowe mienie przed kradzieżą
Nadchodzący okres wiosenny to czas, kiedy częściej będziemy zaglądać na działki i ogrody. Jest to też pora wielkich porządków i przygotowania terenu do rekreacyjnego spędzania czasu w cieplejsze dni. Więcej18.03.2022
Przyszłość twojego ogrodu jest dla ciebie ważna? Weź udział w WZ!
Wkrótce w ROD rozpoczną się walne zebrania sprawozdawcze. Każdy członek PZD powinien mieć świadomość, że najważniejsze decyzje dotyczące funkcjonowania ogrodu zapadają wolą większości członków PZD użytkujących działki w ROD obecnych na walnym zebraniu. Więcej


17.03.2022
KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie porad prawnych dla osób zainteresowanych nabyciem działki w ROD
Co roku, wraz z rozpoczęciem sezonu działkowego wzrasta zainteresowanie działkami rodzinnymi. Przybywa osób, które chciałyby nabyć działkę w ROD, ale nie wiedzą, jakich powinny dopełnić formalności. W związku z tym, że do PZD kierowanych jest wiele zapytań w tej sprawie – pisemnych, e-mailowych oraz telefonicznych przypominamy, że informacje dotyczące zasad nabycia prawa do działki ogrodowej można w prosty i szybki sposób uzyskać poprzez skorzystanie z materiałów dostępnych na stronie internetowej PZD oraz stronach internetowych Okręgów.Więcej
15.03.2022
Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie odbywania walnych zebrań i konferencji delegatów ROD w 2022 roku
Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 15 marca br. po tym jak na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego br. zniesiona została większość obostrzeń, podjął uchwałę nr 102/2022 w sprawie odbywania walnych zebrań i konferencji delegatów ROD w 2022 roku, zgodnie z którą rodzinne ogrody działkowe od dnia dzisiejszego zyskały możliwość odbywania walnych zebrań i konferencji delegatów ROD w 2022 roku.Więcej
11.03.2022
Prace nad krajowym programem dotacji dla RODPolski Związek Działkowców współpracuje z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. W ramach programu ogrody miałyby możliwość otrzymania dotacji na realizację działań (zgodnych z założeniami programu) w kwocie nawet do 100 000 zł na 1 ROD.Więcej10.03.2022
Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie działalności prawnej PZD
Biorąc pod uwagę znaczenie działalności prawnej PZD dla ROD i działkowców, KZ PZD postanowił zbadać, jak wygląda funkcjonowanie i praca służb prawnych Okręgów. W związku z tym, w dniu 1.02.2022 r. KZ PZD wystąpił do OZ PZD o przekazanie informacji dotyczących stanu spraw sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych (liczba, przebieg, skutki) oraz innych spraw prowadzonych w imieniu Okręgu PZD oraz ROD oraz przedstawienie oceny i wniosków co do dalszej działalności prawnej PZD. Więcej10.03.2022
Posiedzenie Krajowego Zarządu PZD w dniu 8 marca 2022 r.
W dniu 8 marca 2022 r. Krajowy Zarząd PZD pod przewodnictwem Eugeniusza Kondrackiego Prezesa PZD obradował na kolejnym posiedzeniu przeprowadzonym w formie zdalnej. Uczestniczyła w nim Maria Fojt Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.Więcej10.03.2022
Prawo dla działkowców – darmowy 90-minutowy webinar 15 marca, 18:30
15 marca o godzinie 18:30 redakcja portalu www.mojogrodek.pl zaprasza na darmowy webinar „Prawo dla działkowców”. Dołącz do nas koniecznie, jeśli na poniższe pytania odpowiadasz twierdząco: Jesteś działkowcem, ale nie bardzo wiesz co Ci wolno, czego nie wolno i z czego to wynika? Gubisz się w gąszczu przepisów i stale szukasz odpowiedzi na Facebooku, a te są ze sobą sprzeczne?Więcej10.03.2022
Jak pomóc uchodźcom z Ukrainy? - 09.03.2022
Poniżej zamieszczamy wykaz największych  organizacji niosących pomoc uchodźcom z Ukrainy, które można wesprzeć datkami w ich działaniach. Więcej

09.03.2022
STANOWISKO Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie pomocy struktur PZD i samych działkowców uchodźcom z Ukrainy
Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców z ogromnym niepokojem śledzi informacje medialne dotyczące sytuacji na Ukrainie. Setki tysięcy uchodźców uciekających przed wojną chcących ochronić życie swoje i swoich rodzin, znalazło się w naszym kraju. Więcej09.03.2022
APEL Krajowego Zarządu PZD do działkowców, zarządów ROD i Okręgów PZD w sprawie pomocy dla uchodźców z Ukrainy
Trwa exodus mieszkańców ogarniętej wojną Ukrainy. Większość uchodźców trafia do Polski. Polacy, w tym członkowie i struktury Polskiego Związku Działkowców, wykazują się wielkim sercem - organizują pomoc rzeczową, oferują zakwaterowanie, wspierają uchodźców finansowo.Więcej


02.03.2022
Wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań/konferencji delegatów w ROD w roku 2022Uchwała

Załącznik do uchwały

Wzory dokumentów
02.03.2022
Pomoc samorządów dla ROD
W dniu 24 lutego 2022 r. Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców zamieścił komunikat w sprawie pomocy dla ROD ze środków zewnętrznych w 2021 r. Z informacji przedstawionych w komunikacie wynika, iż w 2021 roku 613 ROD, położonych w 164 miejscowościach, uzyskało pomoc ze środków zewnętrznych, na łączną kwotę 10 332 420,72 zł. Więcej

02.03.2022
Live „Kwiaty cebulowe” – dowiedz się wszystkiego o sadzeniu i uprawie cebulowych wiosną
Trudno sobie wyobrazić piękny ogród bez kwiatów. Mieczyki, dalie, begonie, kroskomie kochamy za kolory i długie kwitnienie. Na pewno warto je mieć w ogródku! Niedługo możesz je już posadzić, dlatego mamy dla Ciebie bardzo ciekawe spotkanie online!Więcej
02.03.2022
Obniżona taryfa za gaz dla ROD – termin składania wniosków 15 marca 2022r.
ROD jako odbiorcy paliw gazowych mają możliwość skorzystania z tzw. ochrony taryfowej wprowadzonej ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Wśród beneficjentów wprowadzonych rozwiązań ustawa wymienia bowiem organizacje pozarządowe, jeżeli zużywają paliwo gazowe na potrzeby działalności pożytku publicznego. Więcej

01.03.2022
Live „Kwiaty cebulowe” – dowiedz się wszystkiego o sadzeniu i uprawie cebulowych wiosną
Trudno sobie wyobrazić piękny ogród bez kwiatów. Mieczyki, dalie, begonie, kroskomie kochamy za kolory i długie kwitnienie. Na pewno warto je mieć w ogródku! Niedługo możesz je już posadzić, dlatego mamy dla Ciebie bardzo ciekawe spotkanie online!Więcej
01.03.2022
Druki zawiadomień na walne zebrania/konferencje delegatów w ROD w 2022 r.
Krajowy Zarząd PZD zakończył w dniu dzisiejszym wysyłkę druków zawiadomień na walne zebranie/konferencję delegatów w ROD w 2022 roku z przeznaczeniem dla zarządów ROD. Druki zawiadomień zostały wydrukowane na koszt Krajowego Zarządu i będą bezpłatnie rozprowadzane przez Biura Okręgów PZD.Więcej
25.02.2022
Obradował Krajowy Zarząd PZD
W dniu 24 lutego 2022 roku Krajowy Zarząd PZD zebrał się na swoim kolejnym posiedzeniu on-line. Posiedzeniu przewodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes PZD. Oprócz członków Krajowego Zarządu PZD udział w nim wzięła również Maria Fojt Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej.Więcej

25.02.2022
KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w ROD w 2022 roku przy wsparciu od podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
W ostatnim czasie do Krajowego Zarządu PZD dociera wiele informacji przekazywanych przez Zarządy ROD, iż znaczna część programów wsparcia finansowego kierowanego do ROD ze środków zewnętrznych przewiduje konieczność złożenia wniosku o dotację w terminie poprzedzającym odbycie Walnego Zebrania w ROD. Więcej

25.02.2022
Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie oceny funkcjonowania i powoływania Ośrodków Finansowo-Księgowych dla ROD w PZD
Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców zapoznał się z informacjami przesłanymi przez Okręgi w sprawie funkcjonowania Ośrodków Finansowo-Księgowych. Wynika z nich, że według stanu na 1 stycznia 2022 roku w PZD działało 79 OFK.Więcej
24.02.2022
Wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w roku 2022
Zbliża się okres walnych zebrań w rodzinnych ogrodach działkowych. KZ PZD Uchwałą nr 46/2022 przyjął wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD określające zasady odbywania walnych zebrań w 2022 roku. Broszura zawierająca te zalecenia oraz wzory druków niezbędnych do przeprowadzenia walnych zebrań została rozesłana do każdego ROD w dwóch egzemplarzach. W broszurze znalazły się także wytyczne do sporządzania sprawozdań finansowych ROD za 2021 rok i preliminarzy na rok 2022 wraz ze wzorami druków.Więcej24.02.2022
KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW z dnia 24 lutego 2022 r. W SPRAWIE POMOCY DLA ROD ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2021 ROKU
Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców, na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2022 roku, zapoznał się z informacją w zakresie wsparcia finansowego dla ROD w 2021 roku ze środków zewnętrznych. Materiał został przygotowany w oparciu o dane przekazane przez okręgi.Więcej


24.02.2022
Nielegalni lokatorzy na działkach. Nie bądźmy obojętni!
Działki w ROD powinny być miejscem wypoczynku, prowadzenia upraw ogrodniczych, terenem który wpływa na poprawę standardów ekologicznych otoczenia. W ten obraz nie wpisują się działki nielegalnie zamieszkiwane przez osoby bezdomne. Niestety często efektem takiej sytuacji są pożary, kradzieże, zdarza się, że ginie człowiek. PZD apeluje  do zarządów ROD Więcej23.02.2022
Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie współpracy PZD z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu pozyskania funduszy dla ROD
Polski Związek Działkowców współpracuje z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie realizacji wspólnego programu „Ochrona i poprawa naturalnych komponentów środowiska oraz klimatu w miastach poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Według wstępnych założeń rodzinne ogrody działkowe miałyby możliwość występowania o granty (dotacje) na realizację projektów zgodnych z założeniami tego programu.Więcej
22.02.2022
Marcowy „Mój Ogródek” – od dziś w sprzedaży! Kup, przeczytaj, poleć innym działkowcom i ogrodnikom!
W marcowym wydaniu „Mojego Ogródka” znajdziecie wszystkie ważne informacje o bieżących pracach ogrodniczych, a także cały pakiet dobrych inspiracji, porad i przepisów na udany sezon na działce.Więcej
22.02.2022
Nie czyń sąsiadowi, co tobie niemiłe
Jedną z funkcji działki w ROD jest zapewnienie aktywnego wypoczynku - m.in. poprzez  prowadzenie upraw ogrodniczych - oraz rekreacji wszystkim użytkownikom działek w ogrodzie. Nie zawsze, to co nam wydaje się właściwe, jest tak samo odbierane przez sąsiada. Dlatego planując swoją aktywność na działce zastanówmy się, czy nie okaże się ona uciążliwa dla innych. Sprawdźmy też, czy jest zgodna z Regulaminem ROD.Więcej


18.02.2022
Czytajcie „działkowca”!
Nie przegapcie najnowszego – marcowego numeru „działkowca”, który właśnie pojawił się w sprzedaży! W tym największym piśmie ogrodniczym na rynku znajdziecie wiele praktycznych porad i inspiracji w sam raz na rozpoczynający się sezon! Warto też skorzystać z okazji i zamówić pakiet rocznej prenumeraty „działkowca” – w atrakcyjnej cenie i z bezpłatną dostawą! Więcej

18.02.2022
Możesz skorzystać z dofinansowania na zakup zbiornika...

ikalisz.pl, (16.02.2022)


Do końca marca kaliszanie mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu zbiorników na gromadzenie wód opadowych i roztopowych.  Zatrzymywanie i zagospodarowanie deszczówki to dobry sposób na zapobieganie suszy, a zarazem na odciążenie miejskiego systemu kanalizacji deszczowej.
Zmiany klimatu coraz silniej oddziałują na jakość życia w mieście. Wahania temperatur, tworzenie się wysp ciepła, intensywne oraz nawalne opady deszczu i związane z nimi miejscowe podtopienia czy długotrwałe susze to zjawiska, do których musimy się przyzwyczaić. Zatrzymanie deszczówki w miejscu jej opadu i lokalne jej zagospodarowanie stanowi rezerwę wody, którą można wykorzystać m.in. przy podlewaniu roślin. W ten sposób przeciwdziałamy marnotrawieniu uzdatnionej wody pitnej, a także ograniczamy ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień w czasie intensywnych opadów deszczu.

Z dotacji mogą skorzystać osoby fizyczne, prawne, wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy.

Zgodnie z uchwałą nr XXXVII/548/2021 Rady Miasta Kalisza z 26 marca 2021 roku dotacja będzie przysługiwała tylko raz dla każdego budynku mieszkalnego oraz rekreacyjno-wypoczynkowego, położonego na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym. Obejmie wyłącznie zakup zbiornika (lub zbiorników) służącego do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych.

Wnioskodawca, który otrzymał dofinansowanie może ustawić zbiornik na deszczówkę przy budynku innym niż mieszkalny, ale na terenie nieruchomości objętej wnioskiem.

Dotacja będzie udzielana na pokrycie do 100% kosztów zakupu zbiornika na każdy budynek mieszkalny na danej nieruchomości oraz rekreacyjno-wypoczynkowy, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym, przy czym wysokość dotacji uzależniona będzie od rodzaju zbiornika i wyniesie maksymalnie: 500 zł w przypadku nowych zbiorników naziemnych o łącznej pojemności do 500 litrów, jednak nie mniejszych niż 100 litrów, 1 tys. zł w przypadku nowych zbiorników naziemnych o łącznej pojemności powyżej 500 litrów, 2 tys. zł w przypadku nowych zbiorników podziemnych, jednak nie mniejszych niż 1000 litrów.

Wnioski można składać do 31.03.2022 r. w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, w ratuszu, w pokoju 32 lub wysyłając pod adres Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 504 97 81.

Dotacja udzielana jest na podstawie umowy zawieranej w formie pisemnej pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza a podmiotem uprawnionym do otrzymania dotacji.

W załącznikach znajdują się: wniosek, oświadczenie współwłaściciela nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na zamontowanie zbiornika oraz uchwały nr XXXVII/548/2021 Rady Miasta Kalisza z 26 marca 2021 roku i uchwała zmieniająca.

Źródło: Anna Błaszczyk - KPM/WGOŚ
17.02.2022
Inwestycje w ROD. Dokumenty na walne zebranie
Zbliża się okres walnych zebrań w ROD. Zarządy rodzinnych ogrodów działkowych, które planują inwestycje powinny przedstawić na WZ wnioski  określające zadanie, jego przewidywany koszt prac, termin realizacji i źródła finansowania.Więcej

16.02.2022
Wjazd na teren ROD. Za zgodą zarządu i tylko w wyjątkowych sytuacjach
Zbliża się sezon działkowy, czas intensywnych prac i częstszych  odwiedzin w ogrodzie. A wraz z nim - szczególnie wśród nowych działkowców - pojawia się pytanie, czy można samochodem wjeżdżać na swoją działkę. Generalna zasada jest taka, że nie jest to możliwe.Więcej11.02.2022
Kolejne spotkanie online z prawnikiem w sprawach istotnych dla działkowców
17 lutego, o godzinie 13:00 odbędzie się kolejne spotkanie online na żywo z Janem Stańczykiem - magistrem prawa, Dyrektorem Biura Okręgu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców, specjalisty od przepisów obowiązujących w PZD. Więcej
10.02.2022
Na działkach w ROD obowiązuje zakaz zamieszkiwania
Zgodnie z art. 12 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz § 7 Regulaminu ROD zamieszkiwanie na działkach w ROD jest bezwzględnie zabronione. Zarządy ROD realizując uchwałę Krajowego Zarządu PZD mają obowiązek przeciwdziałania temu zjawisku. Naruszenie zakazu może doprowadzić nie tylko do utraty w ostateczności prawa do działki z powodu naruszania ustawy o ROD, ale jak potwierdzają wydarzenia, które miały miejsce 5 lutego br. na terenie ROD „Kępa Potocka” także do pożarów, czyli zagrożenia ludzkiego zdrowia, życia oraz mienia.Więcej

09.02.2022
Własne uprawy. Sposób na złagodzenie efektów inflacji
Ceny żywności rosną i nic nie zapowiada, żeby ta tendencja się zatrzymała. To moment, kiedy warto przypominać, szczególnie nowym działkowcom, o zasadniczej funkcji ogrodów działkowych, jaką jest uprawa  własnych warzyw, owoców i wspieranie w ten sposób domowych budżetów. Sprzyja to także korzystnej dla środowiska bioróżnorodności.  Dlatego Polski Związek Działkowców zachęca do produkcji żywności na własne potrzeby.Więcej

09.02.2022
62 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA OCHRONY ROŚLIN SADOWNICZYCH „OCHRONA ROŚLIN SADOWNICZYCH W OBLICZU STRATEGII EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD”.
Instytut ogrodnictwa  - Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach, był organizatorem hybrydowej konferencji, która odbyła się w dniu 3 lutego br.Więcej
04.02.2022
„Cięcie roślin sadowniczych” – kolejne ciekawe spotkanie na żywo z ekspertem na mojogrodek.pl
Redakcja portalu www.mojogrodek.pl zaprasza na kolejne spotkania na żywo z ekspertem – 10 lutego na stronie  www.mojogrodek.pl odbędzie się live na bardzo istotny dla działkowców temat „Cięcie roślin sadowniczych” oraz na webinar, który odbędzie się 16 lutego, a dotyczył będzie uprawy pomidorów. Więcej na: https://mojogrodek.pl/Więcej

01.02.2022
Obradował Krajowy Zarząd PZD
W dniu 1 lutego 2022 roku odbyło się posiedzenie Krajowego Zarządu PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu przeprowadzonym w formie zdalnej uczestniczyła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt.Więcej

01.02.2022
Apel KZ PZD do działkowców z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich w PZD